News
2019.8.30

He Xiangyu @5th Ural Industrial Biennale of Contemporary Art in Russia

He Xiangyu will participate in 5th Ural Industrial Biennale of Contemporary Art in Russia.

5th Ural Industrial Biennale of Contemporary Art
Exhibition period : 12 September - 1 December, 2019

Official website :
https://fifth.uralbiennale.ru/en/

He Xiangyu “ Terminal 3”, 2019