News
2012.7.4

Kaoru Hirano: "Takamatsu Contemporary Art Annual vol.02"

Kaoru Hirano will participate in the group show "Takamatsu Contemporary Art Annual vol.02" at Takamatsu City Museum of Art, Kagawa, Japan.

"Takamatsu Contemporary Art Annual vol.02"
Exhibition dates: 28 July - 9 September, 2012
Place: Takamatsu City Museum of Art, Kagawa, Japan.

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kyouiku/bunkabu/bijyutu/