GIFT / Winter Show

2002.12.17(Tue) - 2003.2.8(Sat)

Artists:
Tomoko Iwasaki / Hiroyuki Oki / Motohiko Odani
Hidehiko Omata / Kunihiko Katsumata / Toru Kamiya
Katsuhiro Saiki / Atsushi Shimizu / Taro Chiezo
Okisato Nagata / Masaya Nakahara / Yasuyuki Nishio / Pol Malo

Exhibition Period:
2002.12.17(Tue)-12.27(Fri)
2003.1.14(Tue)-2.8(Sat)
Opening Hours: 12:00-18:00 *closed on Mon., Sun., and Holidays