News

November 4, 2009 Artist News

Tomoko Shioyasu : neoneo exhibition Part 2 [Girls]


Tomoko Shioyasu works from the collection of Mr. Ryutato Takahashi are now being exhibited at TAKAHASHI COLLECTION Hibiya.


『neoneo exhibition Part2 [Girls]』

31 October - 27 December 2009
TAKAHASHI COLLECTION Hibiya
opening hours : 11:00 - 19:00 (closed on Mondays)
http://www.takahashi-collection.com/